02/01/2016

Hỗ trợ mổ mắt cho người nghèo

Đa số những người già, nghèo, từ các tỉnh thành lên Bệnh viện Trưng Vương – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia mổ mắt trong Chương trình “Mang Ánh Sáng Cho Người Nghèo” của VNHelp và Nhóm thiện nguyện Sơn Nam tài trợ. Họ cần sự chung tay hỗ trợ của các Nhóm, cá nhân tình nguyện khác.

Thiên Ân luôn sẵn lòng đồng hành cùng những chương trình như vậy.

 

Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-1 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-13 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-12 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-11 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-10 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-9 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-8 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-7 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-5 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-4 Thiên-Ân-hỗ-trợ-suất-ăn-cho-người-nghèo-mổ-mắt-3

Photo: GIEO QUẢNG

Chung tay Related