02/01/2016

Hỗ trợ trẻ em nghèo

Thiên Ân sẵn lòng hỗ trợ các Chương trình liên quan đến trẻ em nghèo.

Thiên-Ân-Hỗ trợ trẻ em nghèo

 

Trong cuộc sống hiện nay, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được quản lý, chăm sóc tốt, tiếp cận các chính sách an sinh xã hội kịp thời;

Trẻ em được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần được can thiệp để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt: lao động nặng nhọc trong điều kện độc hại, nguy hiểm; bị ngược đãi, bạo lực, bị buôn bán, bắt cóc…

Những năm qua, Thiên Ân đã phối hợp với các địa phương tổ chức các sự kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tham gia. Thông qua các sự kiện, thấy được các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn luôn có một ý chí vươn lên mạnh mẽ – vì vậy, chúng tôi không ngừng hỗ trợ các bé một phần chi phí học tập, vật chất và các trang thiết bị học tập.

Chung tay Related