02/01/2016

Hỗ trợ người khuyết tật

Thiên Ân sẵn lòng hỗ trợ các Chương trình liên quan đến Người khuyết tật.

Thiên-Ân-Hỗ trợ người khuyết tật

Trong bối cảnh khoảng 7,8% người Việt Nam là người khuyết tật (NKT) và khoảng 75% NKT sống ở khu vực nông thôn. Nhiều NKT vẫn bị tách biệt trong cuộc sống.

Khoảng 35% trẻ khuyết tật ở độ tuổi tiểu học chưa từng bao giờ đi học trong khi con số này ở nhóm trẻ không khuyết tật là 3%.

Vẫn còn khoảng 42% NKT có thể làm việc và mong muốn được làm việc nhưng không thể tìm được việc làm; con số này ở nhóm người không khuyết tật là 4%.

NKT đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển kinh tế – xã hội và trong cuộc sống khi họ không thể tiếp cận được các phương tiện giao thông hoặc công trình công cộng; không thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội do ít tiếp cận được với thông tin và truyền thông; không thể hưởng lợi từ quá trình phát triển vì tiếng nói của họ không được lắng nghe và nhu cầu của không được tính đến trong thiết kế các chương trình.

Vì thế, hỗ trợ người khuyết tật là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thiên Ân trong những năm qua – cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi mong muốn  chia sẻ một phần nào đó để xã hội có thêm nhiều niềm vui và hạnh phục.

Bạn, những hội từ thiện và những nơi bạn làm việc đang cần  hỗ trợ cho người khuyết tật – Hãy vui lòng để lại tin nhắn!

Chung tay Related